"Reçel Kralı Jarvinen"in anlatımıyla:
Arkadaşlar, ben kararımı verdim! Ben bu ülkede tatlılar kralı olacağım! Bunun üzerine arkadaşlarım: _ Peki biz ne olacağız? diye sordular. _ Biriniz ayakkabı kralı, diğeriniz de yumurta kralı olabilirsiniz, cevabını verdim. Ve hep birlikte plan yapmaya başladık. Eve gittik, sabaha kadar gözümüze uyku girmedi. Hep aynı konu üzerinde konuştuk.
Çok sürmeden azim ve iradeyle sürekli çalışmayla gençliğimizde kurduğumuz hayallerin gerçekleştiğini gördük. Kunduracı olan arkadaşımız biraz para biriktirerek eğitim almak üzere Paris’e gitti ve orada en ünlü ayakkabı imalathanelerinin birinde üç yıl çalıştı. Tam anlamıyla usta bir kunduracı olarak yetişti. Şimdi kendisiyle birlikte iki oğlu da çalışıyor. İkisi de yüksek öğrenim görmüştür. Biri kimya okudu, Finlandiya’da en büyük deri fabrikasına yönetici oldu.
"Ayakkabılar Kralı" Okunen
Çizim: Üsame Ağırbaşlı
“Okunen ve Oğulları” firması tüm Avrupa’da tanınmıştır. “Okunen Ayakkabı Mağazaları, Finlandiya’nın tüm şehir ve kasabasının yanısıra Avrupa’nın büyük şehirlerinde de vardır. Londra’nın Piccadilly Caddesi’nde, Paris’in Opera Bulvarı’nda “Okunen Ayakkabı Mağazaları”na rastlarsınız. Bu imalathaneler ve mağazalar, Okunen’in küçük oğlu tarafından yönetilir. Almanya’nın Jena Üniversitesi’nde eğitimini tamamlamıştır. Bir Parisli gibi Fansızca konuşur. İngiliz Veliahtı Prens Edward -ki modanın mucididir- ayakkabılarını “Okunen Ayakkabı Mağazaları”na sipariş ederdi.
Prens, Okunen’in oğluna meslektaşım diye hitap eder ve şaka yollu: _ İkimiz de birer krallığın veliahtıyız. Ben İngiltere Kraliçesi’nin oğluyum. Siz de Ayakkabılar Kralı’nın oğlusu​nuz, derdi. Arada bir keyfi yerindeyse: _ Veliahd unvanını taşımaya siz benden daha layıksınız, diye eklerdi.

“Okunen ve Oğulları” firması, her yıl Finlandiya’nın en seçkin 8-10 gencini seçer ve yüksek öğrenim görmeleri için, A l m a n y a ’ d a k i Wirchov Laboratuvarı’na, Fransa’daki Pasteur Enstitüsü’ne ve Amerika’da Edison Enstitüsü’e gönde​rirler.
Back
Next